Gwarancje

Gwarancje ubezpieczeniowe dają możliwość realizacji wielu kontraktów jednocześnie bez konieczności zamrażania własnych środków finansowych na czas trwania umowy. Gwarancje mogą być finansowe, kontraktowe, czy wadialne.

Ułatwiają zawarcie i obsługę kontraktu. Poprawiają wiarygodność przed kontrahentami, m.in. dzięki zabezpieczeniu w trakcie trwania inwestycji w razie pojawienia się zdarzenia losowego objętego umową gwarancyjną.