Ubezpieczenia na życie

Indywidualne ubezpieczenie na życie

Indywidualne ubezpieczenie na życie:

Ubezpieczenie dopasowane do indywidualnych potrzeb każdej osoby. Można dowolnie kształtować zakres i sumy ubezpieczenia. Na wysokość składki duży wpływ ma m.in. wiek ubezpieczonego oraz jego stan zdrowia. Do wyboru mamy ochronę terminową, posagową, na całe życie, 
na dożycie, na życie i dożycie, połączoną z inwestycją.

Grupowe ubezpieczenie

Grupowe ubezpieczenie na życie:

Skierowane jest do grupy pracowników. Można zawrzeć ubezpieczenie już od grupy trzech osób. Zawierane jest
na okres roku i za zgodą pracodawcy oraz ubezpieczonego przedłużane jest na kolejny okres. Ubezpieczenia grupowe dają możliwość zabezpieczenia na życiu i zdrowiu
za relatywnie niską składkę. Dodatkowo zwiększają atrakcyjność pracodawcy na rynku pracy pokazując,
że przyczynia się do bezpieczeństwa i bezpiecznego snu pracowników.